Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.maty-taneczne.pl
Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych na www.maty-taneczne.pl Za pomocą www.maty-taneczne.pl oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów i korzystania z usług dopasowany do jego zainteresowań i potrzeb. Na www.maty-taneczne.pl sprzedajemy własne produkty.

Zawarcie umowy i dostawa produktów
 1.1 Na stronie www.maty-taneczne.pl umowy zawieramy w języku polskim oraz języku angielskim. W przypadku zamówień na produkty www.maty-taneczne.pl stroną umowy jest L-TEK SP ZO.O. Gorzeń Dolny 157, 34–100 Wadowice.
 1.2 Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie" powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy.
 1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz krajów poza unijnych. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
Ceny, koszty wysyłki
 2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością.
 2.2 Koszty wysyłki ponosi klient. Koszty wysyłki doliczane są w momencie składania zamówienia.
 2.3 Dla niektórych zamówień oferujemy wysyłkę ekspresową w ciągu 24 godzin od opłacenia zamówienia. Produkt, w przypadku wyboru opcji wysyłki ekspresowej zostanie wysłany w ciągu 24 godzin od opłacenia zamówienia.

Płatności
 3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), karta kredytowa, Paypal oraz Stripe. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo. 
 3.2 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.
 
Kody rabatowe i ich wykorzystywanie
 4.1 Kody rabatowe nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
 4.2 Kody rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia.
 4.3 Kody rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kodów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kodów rabatowych.

Zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji
 Klient zobowiązany jest w momencie otrzymania produktu do sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie oraz czy wszystkie elementy zostały wysłane.
 W przypadku braku jakichkolwiek elementów ( kabel USB, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi handbara ), klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą drogą e-mailową.
 Jeśli klient będzie miał problem z uruchomieniem maty lub nie będzie ona działała prawidłowo powinien jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.
 Po konsultacji z klientem, sprzedawca postara się rozwiązać problem jakiego dotyczy reklamacja. W przypadku braku elementów do maty zostaną one wysłane do klienta na koszt sprzedawcy.
 W przypadku stwierdzenia usterki oraz możliwości wymiany uszkodzonego elementu np. kontrolera zostanie on wysłany do klienta.
 Jeśli konieczne będzie serwisowanie maty u producenta, klient zobowiązany jest do  wysłania jej do sprzedawcy firmą kurierską DPD (w przypadku Europy), lub Fedex (dla krajów poza Unią Europejską). Jeśli klient zamówi kuriera z innej firmy kurierskiej jest zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów. Produkt należy odesłać jako zwrot towaru.
 Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni roboczych od otrzymania towaru.
 Sprzedawca poinformuje klienta drogą e-mailową gdy produkt zostanie naprawiony i ponownie odesłany.
 Wszelkie reklamacje należy składać drogą e-mailową, dołączając szczegółowy opis usterki oraz zdjęcia uszkodzonego produktu. 
 
Zwrot płatności, w przypadku rezygnacji z zamówienia
 W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za
to jakichkolwiek opłat. W przypadku rezygnacji z zamówienia prosimy o pilny kontakt na adres e-mailowy: biuro@l-tek.pl
 Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
 Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Zwroty płatności
 Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej.